Analiza odpowiedzi na pytania nasunęła jeden wstępny wniosek.

Trudno znaleźć gminę, która wprowadziłaby coś innowacyjnego na rzecz ochrony środowiska.

Analiza odpowiedzi na pytania nasunęła jeden wstępny wniosek.

Trudno znaleźć gminę, która wprowadziłaby coś innowacyjnego na rzecz ochrony środowiska.

Jak wyglądało badanie?

Nasze badanie w założeniach miało przyjąć skalę makro. Już od początku przyjęliśmy, że chcemy sprawdzić, jak ze zmianami klimatu walczą gminy jako całość, ewentualnie jak poszczególne gminy wyglądają na tle reszty.

Raport z każdej gminy

Opracowaliśmy zestaw pytań, które następnie wysłaliśmy do urzędów gmin w formie wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Forma wniosków

Forma wniosków o dostęp do informacji publicznej była skrojona dla naszych potrzeb oraz ograniczonych środków – w łatwy sposób mogliśmy zebrać podstawowe dane od każdej gminy w Polsce, a odpowiedzi posegregować według pewnych kryteriów.

Raport Środowiskowy

„Niektóre urzędy gmin zostały w tyle z technologią. Czy ma to przełożenie na sprawy walki ze zmianami klimatycznymi?”

Raport Transportowy

„Niektóre urzędy gmin zostały w tyle z technologią. Czy ma to przełożenie na sprawy walki ze zmianami transportowymi?”

Sprawdź nasze aktualności!

Raporty to nie wszystko, w związku z nimi będziemy publikować artykuły.